Miroslav Štolfa – Vzpomínka

Brněnský malíř, grafik a vysokoškolský pedagog. Štolfa patří k předním malířům, jejichž tvorba daleko přesahuje hranice regionu. Je považován za mistra kultivované barevnosti. Avantgardní objevy malířství 20. století, které do hloubky poznal a pochopil, jej inspirovaly k vlastní osobité umělecké cestě. V povědomí veřejnosti je jeho dílo spojeno se světem soudobé techniky. Reflektuje tu část, která pronikla do blízkosti člověka (stroje, elektrárny, továrny,  motocykly) a spoluvytváří novou podobu životního prostředí. Jeho práce jsou zastoupeny v předních českých galeriích. 

 

Výstava je prodejní

Vstup volný

 

Nahlédnutí do výstavy:

Nahoru